VELKOMMEN TIL DOVRE SERTIFISERING AS

Dovre sertifisering AS ble etablert i 1992 og fikk sin første akkreditering i iso sertifisering i januar 1993. Fra 1993 og fram til 2016 har fokuset vart kvalitet og miljø sertifisering. Fra 2016 ble dovresertifisering akkreditert for produktsertifisering og inspeksjon: iso sertifisering.

Hvorfor oss

Med lang erfaring, godt kvalifiserte medarbeidere og en effektiv organisasjon, er vår hovedstyrke at vi har en stor grad av tilgjengelighet for våre kunder.

Direkte kontakt mellom kunde og våre medarbeidere gjør at vi på kort varsel alltid er tilgjengelig for konsultasjoner.

Vår fleksibilitet og kostnadseffektive organisasjon gjør oss i stand til å gi deg en god arena for et effektivt og fleksibelt samarbeid, sånn at din organisasjon kan få iso-sertifisering.

Våre tjenester

Iso sertifisering

NS-EN ISO 9001 – iso-sertifisering

NS-EN ISO 14001 – iso-sertifisering

NS-ISO 45001- iso-sertifisering

– Produkt sertifisering etter trykk
direktivet 2014/68
– Inspeksjon
– Utpekt 3. part organ

Akkreditering

Våre akkrediteringsdokumenter:
Klikk på logoene under for mer informasjon.

NA INSP      NA MSYS       NA PROD

Hva er ISO-sertifisering?

Å bli sertifisert etter ISO-standarden kan være en viktig milepæl for mange virksomheter, da det gir en formell anerkjennelse av organisasjonens evne til å oppfylle spesifikke kvalitetsstandarder. ISO-sertifisering er en prosess som gjennomgås av en uavhengig tredjepart, som vurderer organisasjonens evne til å oppfylle ISO-standardene for kvalitet, miljø eller arbeidsmiljø. Hos Dovresertifisering tilbyr vi i dag de aller viktigste iso-sertifiseringene for organisasjoner.

Det finnes flere ulike ISO-standarder som kan være relevante for ulike typer organisasjoner. ISO 9001 er kanskje den mest kjente og vanlige standarden, som gjelder for kvalitetsstyring. Dette betyr at organisasjonen må ha et system for å sikre at alle prosesser og aktiviteter utføres på en konsistent og pålitelig måte, og at alle krav til kvalitet oppfylles.

ISO 14001 er en annen vanlig standard, som gjelder for miljøstyring. Organisasjoner som søker sertifisering etter denne standarden, må ha en plan for å minimere miljøpåvirkningen av sin virksomhet, og å oppfylle relevante lover og forskrifter knyttet til miljøvern.

ISO 45001 er en standard for arbeidsmiljøstyring, og krever at organisasjoner har systemer for å beskytte ansattes helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette inkluderer blant annet å identifisere og håndtere risikoer knyttet til arbeidsmiljøet, og å sørge for at ansatte har tilgang til nødvendig opplæring og utstyr.

ISO 3834-2 er en standard for kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer » som sikrer praktisk kontroll over sveiseprosessen og gir detaljert informasjon om omfattende kvalitetskrav.

Å oppnå ISO-sertifisering kan ha flere fordeler for en organisasjon. For det første gir det en offisiell anerkjennelse av organisasjonens evne til å oppfylle spesifikke standarder, som kan være en fordel i forhold til konkurranse og markedsføring. Det kan også bidra til å forbedre organisasjonens omdømme, da sertifiseringen viser at organisasjonen tar kvalitet, miljø eller arbeidsmiljø på alvor.

Videre kan ISO-sertifisering også bidra til å forbedre intern organisering og interne prosesser. ISO-standardene krever at organisasjoner har et system for kontinuerlig forbedring, som kan hjelpe organisasjonen med å identifisere og håndtere utfordringer og muligheter for å øke effektiviteten og kvaliteten på tjenester eller produkter.

Til slutt kan ISO-sertifisering også være et krav fra potensielle kunder eller samarbeidspartnere, spesielt innenfor visse bransjer eller markeder. Å ha ISO-sertifisering kan dermed åpne dører for nye forretningsmuligheter og samarbeid.

Å oppnå ISO-sertifisering kan være en omfattende prosess, så ta kontakt med Dovresertifisering om du ønsker at din bedrift skal bli sertifisert!