Information regarding Pressure gauge calibration 2014/68/EU.

Pressure equipment needs to be tested during (final) inspection. To perform a correct pres-sure test the gauges used to indicate the pressure need to be calibrated.

[ show document ]

 

Informasjon om trykkmåler kalibrering 2014/68/EU.

Trykkutstyr må testes under (siste) inspeksjon. For å utføre en korrekt trykkprøve må alle målerne i bruk kalibreres.

[ vis dokument ]