Transition to ISO 9001:2015 and/or ISO 14001:2015

Recomendations for organizations certified according to ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015

 

  • Identify organizational gaps which need to be addressed to meet new requirements.
  • Develop an implementation plan.
  • Provide appropriate training and awareness for all parties that have an impact on the effectiveness of the organisation.
  • Update the existing quality management system (QMS) to meet the revised requirements and provide verification of effectiveness.
  • Where applicable, liaise with their Certification Body for transition arrangements.

For more informations pleas read [ IAF doc ]

Overgang til ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015

Anbefalinger for selskaper som har ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015 sertifikat :

 

  • Identifisere organisatoriske gap som må tas opp for å oppfylle nye krav.
  • Utvikle en implementeringsplan.
  • Gi opplæring og bevissthet for alle parter som har en påvirke effektiviteten av organisasjonen.
  • Oppdatere eksisterende kvalitetsstyringssystem for å oppfylle den reviderte kravene og angi verifisering av effektivitet.
  • Kommunisere med sertifiseringsorganet for overgang ordninger.

for mer informasjon les [ IAF dok ]