Oppføringer av Dovresertifisering

Overgang til ISO 45001:2018

Organizations using OHSAS 18001:2007 are recommended to take the following actions for the migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007: i) Obtain a copy of ISO 45001 (or a copy of the earlier Final Draft International Standard if early planning and adaptation is preferred). ii) Identify the gaps in the OHSMS which need to be […]

Overgang til ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015

Anbefalinger for selskaper som har ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015 sertifikat :   Identifisere organisatoriske gap som må tas opp for å oppfylle nye krav. Utvikle en implementeringsplan. Gi opplæring og bevissthet for alle parter som har en påvirke effektiviteten av organisasjonen. Oppdatere eksisterende kvalitetsstyringssystem for å oppfylle den reviderte kravene og angi verifisering av […]