Acceptance of using TR2000 and ASME in accordance with PED 2014/68/EU

These two documents clarify the requirements of using TR 2000 and ASME in accordance with PED 2014/68/EU.

Link to TR2000

 

Documents

  1. Acceptance of using TR2000 and ASME under PED 2014/68/EU
  2. Acceptance of using TR2000 and ASME under PED 2014/68/EU for NORMAL CARBON STEEL (CSNT), Not impact tested

Overgang til ISO 45001:2018

Organizations using OHSAS 18001:2007 are recommended to take the following actions for the migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007:

i) Obtain a copy of ISO 45001 (or a copy of the earlier Final Draft International Standard if early planning and adaptation is preferred).

ii) Identify the gaps in the OHSMS which need to be addressed to meet any new requirements.
iii) Develop an implementation plan.
iv) Ensure that any new competence needs are met and create awareness for all parties that have an impact on the effectiveness of the OHSMS.
v) Update the existing OHSMS to meet the new requirements and provide verification of its effectiveness.
vi) Where applicable, liaise with their Certification Body for migration arrangements.

DSB Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

kobling til DSB sin Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr, Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til bestemmelsene i forskriften, og orientere om hvordan forskriften kan oppfylles. [ se dokumentet ]

Informasjon om trykkpåkjent utstyr direktivet 2014/68/EU

Informasjon som kan være nødvendig for å utføre en samsvarsvurdering av trykkutstyr

[ vis dokument ]

Overgang til ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015

Anbefalinger for selskaper som har ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015 sertifikat :

 

  • Identifisere organisatoriske gap som må tas opp for å oppfylle nye krav.
  • Utvikle en implementeringsplan.
  • Gi opplæring og bevissthet for alle parter som har en påvirke effektiviteten av organisasjonen.
  • Oppdatere eksisterende kvalitetsstyringssystem for å oppfylle den reviderte kravene og angi verifisering av effektivitet.
  • Kommunisere med sertifiseringsorganet for overgang ordninger.

for mer informasjon les [ IAF dok ]

Krav for å lage FEM rapport

Fokuset på dette notatet er hva som kreves når du bruker en FEA rapport

[ vis dokument ]

Informasjon om trykkmåler kalibrering 2014/68/EU.

Trykkutstyr må testes under (siste) inspeksjon. For å utføre en korrekt trykkprøve må alle målerne i bruk kalibreres.

[ vis dokument ]

Informasjon om merking 2014/68 / EU.

Dovre Sertifisering ber om at produsentene tar hensyn til følgende
Informasjon om merking og merking av utstyret.

[ vis dokument ]