INF-DSE-2020-002 Pressure Gauge Calibration

GL-DSE-2020-001 Marking and labelling

State of the Union speech

As you are all aware, our President Ursula von der Leyen is going to deliver her first State of the Union speech on 16 September starting at 9.00 CET.

See Document

Covid 19 tiltak for Dovre Sertifisering AS / EU kommisjonen – Kontrollorgan

Covid 19 har rammet verden hard, og forårsaker utfordringer for produsenter, leverandører og brukere over hele verden. DSE har forståelse for at dette også rammer våre kunder.

Dovre Sertifisering AS skal fortsette å arbeide som vanlig, så lenge dette er mulig innenfor myndighetens krav og retningslinjer.

Siden situasjonen kan endre seg raskt prøver vi å følge opp dette så godt vi kan, og være så fleksibel som mulig med å hjelpe alle som trenger vårt bistand.

Vi har gjennomført en del tiltak for å sikre stabilitet for våre kunder:  

 • Vi skal være i full drift så lenge dette er mulig for å følge opp alle henvendelser
 • Vi følger myndighetenes krav og retningslinjer
 • Vi følger nøye med på situasjonen i alle markeder vi er aktiv i
 • Vi øker bruk av IKT løsninger for å utføre våre tjenester
 • Hygiene for møter, inspeksjoner er skjerpet og avklares med kundene
 • Vi har innført reiserestriksjoner for alle i DSE for å unngå å være smittekilde eller å bli smittet
 • Vi holder avstand fra personer hos kunder og skal ikke håndhilse så lenge dette frarådes av myndighetene
 • Dersom medarbeidere i DSE skulle bli syke eller mistanke om smitte skal vi følge myndighetenes til enhver tid gjeldende krav
 • Hvis planlagte inspeksjoner ikke kan utføres skal vi i finne løsninger med våre kunder for å løse problemene som dette kan medføre
 • Godkjenninger som utgår i kommende periode med store reiserestriksjoner skal vurderes forlenget etter samtale med kunder.

Dersom det oppstår spørsmål rundt våre tiltak kan du kontakte oss via vår hjemmeside, eller deres kundekontakt. 

 

i tillegg har European Commission   publiserte tiltak / anbefallinger : EA communication Coronavirus 23March2020 

Acceptance of using TR2000 and ASME in accordance with PED 2014/68/EU

These two documents clarify the requirements of using TR 2000 and ASME in accordance with PED 2014/68/EU.

Link to TR2000

 

Documents

 1. Acceptance of using TR2000 and ASME under PED 2014/68/EU
 2. Acceptance of using TR2000 and ASME under PED 2014/68/EU for NORMAL CARBON STEEL (CSNT), Not impact tested

Overgang til ISO 45001:2018

Organizations using OHSAS 18001:2007 are recommended to take the following actions for the migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007:

i) Obtain a copy of ISO 45001 (or a copy of the earlier Final Draft International Standard if early planning and adaptation is preferred).

ii) Identify the gaps in the OHSMS which need to be addressed to meet any new requirements.
iii) Develop an implementation plan.
iv) Ensure that any new competence needs are met and create awareness for all parties that have an impact on the effectiveness of the OHSMS.
v) Update the existing OHSMS to meet the new requirements and provide verification of its effectiveness.
vi) Where applicable, liaise with their Certification Body for migration arrangements.

Informasjon om trykkpåkjent utstyr direktivet 2014/68/EU

Informasjon som kan være nødvendig for å utføre en samsvarsvurdering av trykkutstyr

[ vis dokument ]

Overgang til ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015

Anbefalinger for selskaper som har ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015 sertifikat :

 

 • Identifisere organisatoriske gap som må tas opp for å oppfylle nye krav.
 • Utvikle en implementeringsplan.
 • Gi opplæring og bevissthet for alle parter som har en påvirke effektiviteten av organisasjonen.
 • Oppdatere eksisterende kvalitetsstyringssystem for å oppfylle den reviderte kravene og angi verifisering av effektivitet.
 • Kommunisere med sertifiseringsorganet for overgang ordninger.

for mer informasjon les [ IAF dok ]

Krav for å lage FEM rapport

Fokuset på dette notatet er hva som kreves når du bruker en FEA rapport

[ vis dokument ]