Informasjon om trykkmåler kalibrering 2014/68/EU.

Trykkutstyr må testes under (siste) inspeksjon. For å utføre en korrekt trykkprøve må alle målerne i bruk kalibreres.

[ vis dokument ]

Informasjon om merking 2014/68 / EU.

Dovre Sertifisering ber om at produsentene tar hensyn til følgende
Informasjon om merking og merking av utstyret.

[ vis dokument ]