Covid 19 tiltak for Dovre Sertifisering AS / EU kommisjonen – Kontrollorgan

Covid 19 har rammet verden hard, og forårsaker utfordringer for produsenter, leverandører og brukere over hele verden. DSE har forståelse for at dette også rammer våre kunder.

Dovre Sertifisering AS skal fortsette å arbeide som vanlig, så lenge dette er mulig innenfor myndighetens krav og retningslinjer.

Siden situasjonen kan endre seg raskt prøver vi å følge opp dette så godt vi kan, og være så fleksibel som mulig med å hjelpe alle som trenger vårt bistand.

Vi har gjennomført en del tiltak for å sikre stabilitet for våre kunder:  

  • Vi skal være i full drift så lenge dette er mulig for å følge opp alle henvendelser
  • Vi følger myndighetenes krav og retningslinjer
  • Vi følger nøye med på situasjonen i alle markeder vi er aktiv i
  • Vi øker bruk av IKT løsninger for å utføre våre tjenester
  • Hygiene for møter, inspeksjoner er skjerpet og avklares med kundene
  • Vi har innført reiserestriksjoner for alle i DSE for å unngå å være smittekilde eller å bli smittet
  • Vi holder avstand fra personer hos kunder og skal ikke håndhilse så lenge dette frarådes av myndighetene
  • Dersom medarbeidere i DSE skulle bli syke eller mistanke om smitte skal vi følge myndighetenes til enhver tid gjeldende krav
  • Hvis planlagte inspeksjoner ikke kan utføres skal vi i finne løsninger med våre kunder for å løse problemene som dette kan medføre
  • Godkjenninger som utgår i kommende periode med store reiserestriksjoner skal vurderes forlenget etter samtale med kunder.

Dersom det oppstår spørsmål rundt våre tiltak kan du kontakte oss via vår hjemmeside, eller deres kundekontakt. 

 

i tillegg har European Commission   publiserte tiltak / anbefallinger : EA communication Coronavirus 23March2020