Publikasjoner

Acceptance of using TR2000 and ASME in accordance with PED 2014/68/EU

These two documents clarify the requirements of using TR 2000 and ASME in accordance with PED 2014/68/EU. Link to TR2000   Documents Acceptance of using TR2000 and ASME under PED 2014/68/EU Acceptance of using TR2000 and ASME under PED 2014/68/EU for NORMAL CARBON STEEL (CSNT), Not impact tested

Overgang til ISO 45001:2018

Organizations using OHSAS 18001:2007 are recommended to take the following actions for the migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007: i) Obtain a copy of ISO 45001 (or a copy of the earlier Final Draft International Standard if early planning and adaptation is preferred). ii) Identify the gaps in the OHSMS which need to be […]

DSB Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

kobling til DSB sin Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr, Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til bestemmelsene i forskriften, og orientere om hvordan forskriften kan oppfylles. [ se dokumentet ]

Informasjon om trykkpåkjent utstyr direktivet 2014/68/EU

Informasjon som kan være nødvendig for å utføre en samsvarsvurdering av trykkutstyr [ vis dokument ]

Overgang til ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015

Anbefalinger for selskaper som har ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015 sertifikat :   Identifisere organisatoriske gap som må tas opp for å oppfylle nye krav. Utvikle en implementeringsplan. Gi opplæring og bevissthet for alle parter som har en påvirke effektiviteten av organisasjonen. Oppdatere eksisterende kvalitetsstyringssystem for å oppfylle den reviderte kravene og angi verifisering av […]

Krav for å lage FEM rapport

Fokuset på dette notatet er hva som kreves når du bruker en FEA rapport [ vis dokument ]

Informasjon om trykkmåler kalibrering 2014/68/EU.

Trykkutstyr må testes under (siste) inspeksjon. For å utføre en korrekt trykkprøve må alle målerne i bruk kalibreres. [ vis dokument ]

Informasjon om merking 2014/68 / EU.

Dovre Sertifisering ber om at produsentene tar hensyn til følgende Informasjon om merking og merking av utstyret. [ vis dokument ]