Overgang til ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015

Anbefalinger for selskaper som har ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015 sertifikat :

 

  • Identifisere organisatoriske gap som må tas opp for å oppfylle nye krav.
  • Utvikle en implementeringsplan.
  • Gi opplæring og bevissthet for alle parter som har en påvirke effektiviteten av organisasjonen.
  • Oppdatere eksisterende kvalitetsstyringssystem for å oppfylle den reviderte kravene og angi verifisering av effektivitet.
  • Kommunisere med sertifiseringsorganet for overgang ordninger.

for mer informasjon les [ IAF dok ]