Våre tjenester

ISO 9001 Ledelsessystemer For Kvalitet.

Dovre Sertifisering AS har sertifiserer selskaper i henhold til denne standarden siden 1993. Kvalitetssystemstandarden er et verktøy som vil bidra til å heve organisasjonens evne til å levere produkter og tjenester i henhold til kundenes krav og forventninger både nasjonalt og internasjonalt.

ISO 14001 Ledelsessystemer For Miljø

Dovre Sertifisering AS har sertifiserer selskaper i henhold til denne standarden siden 1995. Formålet med denne internasjonale standarden er å gi organisasjoner en ramme for å beskytte miljøet og reagere på endrede miljøforhold i balanse med sosialøkonomiske behov. Denne internasjonale standarden er derfor viktig for å kunne etablere prosesser som kan bidra til bærekraftig utvikling.

ISO 45001 Styringssystemer For Arbeidsmiljø

Dovre Sertifisering AS sertifiserer selskaper i henhold til denne standarden over flere år. Denne standarden angir krav til et styringssystem for arbeidsmiljø som skal gjøre organisasjonen i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om arbeidsmiljørisiko.

EN ISO 3834 -2

Systemet sertifisering av produsenten i henhold til 3834-2 » kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer » som sikrer praktisk kontroll over sveiseprosessen og gir detaljert informasjon om omfattende kvalitetskrav.

PED

»Direktiv 2014/68 / EU ble laget for å harmonisere de ulike standarder for produktsikkerhet innenfor EU. Dovre Sertifisering AS er akkreditert av NA mot ISO 17020 og ISO 17065 og utpekt av DSB som teknisk kontrollorgan for 2014/68/EU (FTPU). DSE kan godkjenne trykkpåkjent utstyr innenfor alle kategorier, og følgende moduler A2, B design, B produksjon, C2, D, E, D1, E1, F, G og H. Dovre Sertifisering AS er også utpekt inspeksjonsorgan av alle typer trykkpåkjent utstyr.

Mange av våre kunder gir uttrykk for en betryggelse i å ha en ekstern diskusjonspartner som ser virksomheten med friske øyne og som kan bidra til interne forbedringsprosesser.