ISO 14001 Sertifisering – Ledelsessystemer For Miljø

Dovre Sertifisering AS har sertifiserer selskaper i henhold til denne standarden siden 1995. Formålet med denne internasjonale standarden er å gi organisasjoner en ramme for å beskytte miljøet og reagere på endrede miljøforhold i balanse med sosialøkonomiske behov. Denne internasjonale standarden er derfor viktig for å kunne etablere prosesser som kan bidra til bærekraftig utvikling.

ISO 14001 Sertifisering

ISO 14001 – Miljøstyringssystem

ISO 14001-standarden er den globale standarden for organisasjoner som ønsker å demonstrere sin miljøvennlighet. Den beskriver kravene til implementering av et effektivt miljøstyringssystem (EMS), som spiller en viktig rolle i hvordan bedrifter måler, styrer og kontrollerer miljøpåvirkningen.

 • Oppnå ISO 14001-sertifisering med et internasjonalt akkreditert sertifiseringsorgan.
 • Få et konkurransefortrinn gjennom driftseffektivitet og lavere kostnader.
 • Demonstrere lovlig overholdelse av miljøforskrifter og lovgivning.
 • Søk om anbud som krever sertifisering og vinn kundenes tillit.
 • Passer for alle typer og størrelser av organisasjoner – fra små og mellomstore bedrifter og veldedige organisasjoner til bedrifter.

Hva er ISO 14001?

Klimaendringer, bærekraft og miljøpåvirkning er viktige fokus for bedrifter i den globale kampen mot netto null. Miljøstyringssystemer spiller en viktig rolle i virksomheter som ønsker å måle, styre og kontrollere sin miljøpåvirkning.

ISO 14001 2015-standarden ble utviklet av International Organization for Standardization. Det er et systematisk rammeverk som brukes av bedrifter for å håndtere de umiddelbare og langsiktige miljøpåvirkningene av en organisasjons produkter, tjenester og prosesser. Ved å fullføre sertifiseringen kan organisasjonen forsikre interessenter om at miljøstyringssystemet oppfyller internasjonale bransjespesifikke miljømål.

ISO 14001-sertifisering av miljøstyringssystemer gir et rammeverk for beste praksis for miljøledelse for å hjelpe organisasjoner:

 • Håndtere miljøaspekter gjennom hele livssyklusen til driften.
 • Kontrollere risikoen for forurensningshendelser for å minimere miljøpåvirkningen.
 • Forbedre driftseffektiviteten gjennom effektiv ressursbruk.
 • Sikre samsvar med relevant miljølovgivning og -forskrifter.
 • Forfølge pågående utviklings- og kontinuerlige forbedringsinitiativer for å støtte en bærekraftig livssyklustilnærming.

Hva er fordelen med ISO 14001?

Kunder, interessenter og investorer forventer i økende grad at organisasjoner skal håndtere sin miljøpåvirkning. ISO 14001-sertifisering demonstrerer en organisasjons tilnærming til å kontrollere alle miljøspørsmål som er relevante for virksomheten, for eksempel ressursbruk, svinn, kloakk, luft, vann og jordforurensning. Over 300 000 sertifiseringer har blitt tildelt organisasjoner i 171 land.

Fordelene inkluderer:

 • Søk om anbud fra selskaper som krever ISO 14001 miljøstyringssystemsertifisering.
 • Identifiser kostnadsbesparelser med vekt på ressurs-, avfalls- og energistyring.
 • Forbedre de ansattes engasjement og øk kundenes tillit til organisasjonen din.
 • Forbedre bedriftens image og troverdighet hos interessenter og investorer.
 • Kvantifisere, overvåke og kontrollere virkningen av operasjoner på miljøet.
 • Sikre organisatorisk overholdelse av lover og forskrifter.
 • Forbedre miljøytelsen til forsyningskjeden.
 • Potensielt redusere offentlige ansvarsforsikringskostnader for organisasjonen din.

Hvordan bli ISO 14001-sertifisert?

Å oppnå sertifisering innebærer å implementere et miljøstyringssystem (EMS).

Våre ekspert ISO-vurderere vil gjennomføre en omfattende flertrinns vurderingsprosess for å internrevidere ditt EMS og avgjøre om organisasjonen din er i samsvar med ISO 14001 Environmental Management Systems standardkrav.

Kontakt teamet vårt for et gratis, uforpliktende tilbud fra vårt dedikerte profesjonelle ISO Business Development-team for å starte din ISO-sertifiseringsreise. Vi skreddersyr tilbudene våre for å oppfylle dine krav, og vi støtter en rekke ISO-standarder, inkludert ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001,3834-2:2021 og Cyber Essentials.

Tilbake til våre tjenester

Mange av våre kunder gir uttrykk for en betryggelse i å ha en ekstern diskusjonspartner som ser virksomheten med friske øyne og som kan bidra til interne forbedringsprosesser.