Sertifikat Nr. Kunde Org. nr NACE-bransje Omfang Standard Første gang gyldig til IAF kode
13 IV Moulding Leksvik AS 991154612 68.209 Design and manufacturing of tools for plastic moulding.
Precision machining of custom components.
NS-EN ISO 14001:2015 26.02.1999 25.10.2021 32
15 Swire Oilfield Services AS 935793211 52.223 Rental, sale, repairs and maintenance of all types of offshore containers,
baskets and chemicals tanks
Fabrication of equipment containers and pressurised modules
Fabrication of offshore work space solutions
Supplier of products and services detailing..
NS-EN ISO 14001:2015 30.09.1999 07.10.2020 31
15 Swire Oilfield Services AS 935793211 52.223 Utleie, salg, reparasjon og vedlikehold av alle typer containere, baskets og kjemikalie-tanker som brukes i offshore industrien.
Lagring og håndtering av kjemikalier på vegne av kjemikalie leverandører.
NS-EN ISO 14001:2015 30.09.1999 07.10.2020 31
24 Lycro AS 919970707 22.210 Production of injection moulded Thermoplastics.  NS-EN ISO 14001:2015 10.07.2001 10.07.2022 14
32 GUDBRANDSDALENS ULDVAREFABRIK 996131491 13.200 Design, development and fully vertically
integrated manufacturing and marketing of:
Upholstery fabrics
National costume fabrics
NS-EN ISO 14001:2015 27.03.2002 24.03.2023 4
35 Glamox AS 912007782 27.400 Development, production, distribution, marketing and
sales of lighting solution, included EX certified products,
for professional use
NS-EN ISO 14001:2015 14.10.2002 14.10.2020 19
36 Beerenberg Service AS 926146459 09.109 New building, modification and maintenance of the oil & gas industry
within the core disciplines of:
Access technique, Architectural, Decommissioning, Habitat, Inspection, Insulation and insulation products, Passive fire protection, Scaffolding, Subsea in
NS-EN ISO 14001:2015 25.10.2002 25.06.2021 2
37 SAR 944178228 38.320 Collecting, receiving, sorting and shipment of hazardous and industrial waste
Tank Cleaning
ADR-transportation of dangerous goods
Environmental and waste consulting services
Treatment of waste water and other liquid hazardous waste
Treatment a
NS-EN ISO 14001:2015 19.12.2002 19.03.2021 24
38 Fabricom AS 955782186 30.113 Project management, engineering, procurement, fabrication, installation, commissioning, decommissioning, maintenance and operational support within oil and gas field development and modification work offshore and onshore. NS-EN ISO 14001:2015 28.01.2003 28.01.2021 20
45 NORGESVINDUET BJØRLO AS 910646168 16.232 Produksjon av vinduer, balkongdører og biinnganger i tre og i tre/aluminium NS-EN ISO 14001:2015 15.12.2003 15.12.2020 6
46 NORGESVINDUET SVENNINGDAL AS 952301179 16.232 Produksjon av vinduer, balkongdører og biinngangsdører i tre og i tre/aluminium. NS-EN ISO 14001:2015 15.01.2004 20.06.2021 6
61 EL - tjeneste as 986568816 43.210 Utvikling, produksjon og salg av elektrotekniske produkter til e-verk, televerk og jernbane. NS-EN ISO 14001:2015 12.10.2005 27.09.2020 28
64 JCDecaux Norge AS 976555988 73.120 Salg av utendørs reklameplass til annonsører. Mottak, distribusjon og montasje av reklamebudskap. Design og utvikling samt bygging og montering av gatemøbler og reklamebærere. Renhold, vedlikehold og reparasjoner av gatemøbler og reklamebærere. NS-EN ISO 14001:2015 23.12.2005 21.12.2020 35
65 Eureka Pumps AS 979479875 28.130 Marketing, Sales, Design, Development, Purchase, Production, Assembly, MC & test of pumps, Pumps system, Electric & diesel motors drivers, Diesel motors generators system & emergency breathing system, Spares, Services, Repair, Upgrade, Engineering, RE- en NS-EN ISO 14001:2015 27.12.2005 27.12.2020 18
67 Mento AS 980376591 46.630 Salg, utleie, produksjon, testing og service av slanger og kuplinger, ventiler, filter, rør og boreteknisk utstyr. Salg av miljøprodukter og forbruksmateriell, hovedsakelig til offshore- relatert virksomhet NS-EN ISO 14001:2015 10.02.2006 02.02.2021 29
69 Malm Orstad AS 837804272 18 Engineering, Manufacturing, Advanced Machining,
Re-manufacturing, Repair, Clad Welding,
Testing and Servicing of
Offshore/Onshore and Defence Equipment.
NS-EN ISO 14001:2015 19.06.2006 11.07.2021 18
82 Kaefer Energy AS 910608193 09.109 Engineering and Project Management.
Insulation, scaffolding, surface treatment, interior outfitting services and HVAC services within on- and offshore construction and maintenance projects.
NS-EN ISO 14001:2015 26.02.2007 02.02.2022 2
103 Weatherford Norge AS 955516850
09.101 Engineering, sales and installation of Well Intervention, Multilateral Solutions,
Completion and Production Systems, Liner Systems, Cementing Products, Drilling Tools and Fishing Equipment Installation of OCTG/Tubulars including Onshore Support and Servic
NS-EN ISO 14001:2015 20.03.2010 22.05.2022 2
105 ELCOR AS 957382800 27.120 Design and manufacturing of all types of electro panels.
Ex panels and module-based systems
according to customer requirements
NS-EN ISO 14001:2015 23.06.2010 02.01.2021 19
106 K. Lund Offshore AS 914040620 28.130 Sales, Rental, Engineering, Production, Testing, Installation, Commissioning and Services of Compressors and Dryer Packages. NS-EN ISO 14001:2015 02.09.2010 21.06.2022 18
108 Bilfinger Industrier Norge AS 932066351 33.120 ontracting of surface treatment, passive fire protection, thermal spraying erection of scaffolding, access techniques, insulation, technical cleaning and architectural outfitting, including modifications, thermal and fire insulation and metal sheeting fo NS-EN ISO 14001:2015 12.01.2011 25.03.2023 18
111 Avarn Security AS 943184097 80.200 Offentlig godkjent sikkerhetsselskap med salg og leveranser av sikker-hetstjenester, serviceoppdrag og produkter herunder vektertjenester, alarm- og kameraovervåking, teknisk installasjon og service, samt rådgivning, kurs og konsulenttjenester innen sikke NS-EN ISO 14001:2015 01.04.2011 03.04.2023 35
112 Saga Fjordbase AS 981425820 52.223 Logistikk, subsea reparasjons- og vedlikeholdstjenester,
OCTG med rørtjenester, onshore og offshore
boring- og driftsstøttetjenester.
NS-EN ISO 14001:2015 02.05.2011 15.10.2020 31
113 Foss Fabrikker AS 819244782 31.090 Utvikling, produksjon og salg av bad- og
kjøkkeninnredning samt tilhørende produkter
NS-EN ISO 14001:2015 17.06.2011 20.12.2020 23
121 Reins Maskinering AS 981477472 25.620 Maskinering og montering av komponenter i høylegerte materialer
for petroleums-, skips-, vannkraft- og smelteverksindustrien
NS-EN ISO 14001:2015 07.12.2012 21.12.2021 17
121 Reins Maskinering AS 981477472 25.620 Machining and assembly of components in alloy materials for petroleum, ships, hydropower and process industry. NS-EN ISO 14001:2015 07.12.2012 21.12.2021 17
124 Øglænd System AS 985748128 25.990 Design, production and marketing of multidiscipline support
systems for electro-, HVAC- and piping installations.
NS-EN ISO 14001:2015 11.03.2013 05.03.2022 17
128 Aratron Hydraulik AS 879142512 45.630 Development, sales and service
of hydraulic and electronic
components and systems
NS-EN ISO 14001:2015 12.06.2013 05.06.2022 29
128 GUDBRANDSDALENS ULDVAREFABRIK 13.200 esign, development and fully vertically
integrated manufacturing and marketing of:
Upholstery fabrics
National costume fabrics
NS-EN ISO 14001:2015 11.12.1998 24.03.2023 4
129 I O S Tubular Management AS 971056606 24.200 Delivery of machining, maintenance and repair service of casing, tubing, OCTGaccessories and rotary equipment for the oil- and gas industry. The work alsoincludes procurement, storage and shipping service for OCTG- and rotaryequipment, as well as surface  NS-EN ISO 14001:2015 23.08.2013 11.11.2022 17
130 Henriksen Oljetransport AS 921415702 38.120 Offentlig godkjent bed1ift innen transport, mottak, sortering og mellomlagring av farlig avfall.
Godkjent refusjonsanlegg for spillolje
ADR transport av farlig gods
Tømming av oljeutskillere
Tankrengjøring og tilstandskontroll av tanker
Opprydning av olje
NS-EN ISO 14001:2015 14.11.2013 03.01.2023 39
136 Muritunet AS 961721652 86.107 Leveranse av tverrfaglig spesialisert rehabilitering (TSR)
som inngår i Helseregionen sitt “sørge for ansvar”.
NS-EN ISO 14001:2015 06.05.2015 09.11.2020 35
138 Haukås Vimek AS 912870987 30.116 Production and modification of products in steel,
stainless & aluminium to the oil & gas business and industry in general. Hire-out of mechanical personnel to the industry.
NS-EN ISO 14001:2015 08.08.2015 28.08.2021 20
139 DeepWell AS 987552492 09.109 Supervision and operation of general well service,
Wireline, Tractor, Logging and Coiled tubing.
Sales and rental of well service equipment.
Consultancy services
NS-EN ISO 14001:2015 21.09.2015 03.09.2021 2
142 Comrod AS 934335724 26.300 Design, Development, Manufacturing and Marketing of: Marine Antennas Military Antennas and Mast Systems Composite Profiles Power Supplies NS-EN ISO 14001:2015 30.12.2015 26.10.2021 19
144 FERROZINK TRONDHEIM AS  991791965
25.100 Hot-dip Galvanizing and mechanical workshop, stairs and spiral staircase steps, gratings, wheelchair platforms, railings projecting, Installation, sales and marketing
NS-EN ISO 14001:2015 19.02.2016 03.05.2022 17
147 Inrigo AS 892159912 28.130 Engineering, development, construction, procurement,
fabrication, assembly and testing of our own products
or specified by our customers for oil and gas as well
as onshore process industry.
NS-EN ISO 14001:2015 24.05.2013 20.09.2022 18
150 Frank’s International AS 972421480 09.109 Supply of tubular products and
services for the offshore
oil and gas industries
NS-EN ISO 14001:2015 22.05.2017 22.05.2023 2
151 PARAT Halvorsen AS 986908277 25.300 Design, development, production and installation of:
Complete steam and heat systems. Pressure vessels.
Electrical control panels for the onshore,
offshore and shipping industries
NS-EN ISO 14001:2015 22.05.2017 22.05.2023 17
154 Wenaas Workwear AS 976502132 46.421 Design of Workwear
Sales and Distribution of Workwear
and Personal Protective Equipment
NS-EN ISO 14001:2015 30.06.2017 17.06.2023 29
155 Risa AS 980404129 42.110
43.120
Bygg og anleggsprosjekter samt veievedlikehold og
produksjon av tilslag.
NS-EN ISO 14001:2015 28.08.2017 25.08.2020 28
157 4C solution 916142765 71.129 Development of products, solutions & complex systems, including
concept design, engineering, procurement, construction and
integration - primarily to the energy sector.
NS-EN ISO 14001:2015 13.04.2018 13.04.2021 34
159 Presis Vegdrift AS 914888794 42.110 Drift og vedlikhold av veg og veganlegg NS-EN ISO 14001:2015 12.06.2018 12.06.2021 28
160 Westcon Yards AS 940748585 78.200 Repair, maintenance, conversion and classification of ships, floating drilling rigs and other offshore installations. Fabrication and maintenance of onshore, offshore and subsea modules.Newbuilding of ships. NS-EN ISO 14001:2015 20.06.2018 20.06.2021 35
161 Stamina Norge AS 884039312 86.904 Bedriftshelsetjeneste og Organisasjonsutvikling innen Norge.
Privat sykehusdrift innen ortopedisk og generell kirurgi,
Spesialisthelsetjeneste og Rehabilitering
NS-EN ISO 14001:2015 20.08.2018 20.08.2021 38
162 STANGELAND MASKIN AS 935861330 43.120 Anleggsgartnerarbeid, anleggstjenester, bergarbeid, internutleie, lakkhall, massetransport, pukkverk/masseuttak/produksjon av grus/pukk/betongtilslag, rivning/miljøsanering, stikning, tipper/deponi, trykkprøving vann-/overvannsledning, verksted,  NS-EN ISO 14001:2015 13.09.2018 13.09.2021 28
164 Kraftmontasje AS 974422573 42.220 Design, utvikling og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter i utførelse- og totalentreprise, som omfatter prosjektering, bygging, rehabilitering og vedlikehold av kraftlinjer, kabelanlegg, vindmøller, trafo- og nettstasjoner, samferdselsprosjekter in NS-EN ISO 14001:2015 14.09.2018 14.09.2021 28
165 Tratec Halvorsen AS 920659179 71.129 Utvikling, konstruksjon og produksjon av trykk- og temperatursystemer, relatert til on- og offshore industrien. NS-EN ISO 14001:2015 25.10.2018 25.10.2021 34
166 Bjelland AS 984560443 43.120 Anleggsarbeid, vei- og grunnarbeider, vannforsynings- og avløpsanlegg, landskapsutforming, rivning og miljøsanering, anleggsgartner og steinlegging, bergarbeid - boring og sprengning, massetransport, pukkverksdrift/produksjon av grus/pukk, tipper og depon NS-EN ISO 14001:2015 07.12.2018 07.12.2021 28
167 Tratec Norcon AS 930798290 25.510 Project management, procurement, engineering, production,
 programming, installation, commissioning and service of automated
control systems and electro installations for offshore, marine, industry, energy, water & waste and transportation. Production an
NS-EN ISO 14001:2015 05.02.2019 05.02.2022 17
168 Euroskilt AS 890729142  25.990 Utvikling og konstruksjon, salg og produksjon av Trafikkskilt og Tafikkteknisk materiell. NS-EN ISO 14001:2015 02.05.2019 02.05.2022 17
170 TT Anlegg AS 916687435 43.990 Entreprenørvirksomhet for bygg, anlegg, kraft og samferdselsprosjekter samt produksjon av tilslag. NS-EN ISO 14001:2015 27.09.2019 27.09.2022 28
171 Innvik AS 961735327 13.200 Fully vertically integrated textile production with design, development, dyeing, yarn production, weaving and finishing of woven textiles.  NS-EN ISO 14001:2015 27.11.2019 27.11.2022 4
172 Ve Anlegg AS 919572485 42.110 Anleggsentreprenør med spesialfelt innen:
Vei- og grunnarbeider, kommunalteknikk og annen infrastruktur, anleggsgartnerarbeid og betongarbeid, samt prosjektledelse og tilhørende administrative og driftsrelaterte tjenester.
NS-EN ISO 14001:2015 13.12.2019 13.12.2022 28
173 Tromek Service AS 918093079 33.110 Nyanlegg, reparasjon og vedlikehold for infrastruktur for vann og avløp, vedlikeholdstjenester for industrien, offentlig instanser og maritim virksomhet. NS-EN ISO 14001:2015 02.12.2019 02.12.2022 17
174 Norwegian Technology AS 912470474 71.129 Development - prepared for operation - of separation technology into commercialisation and operation for municipality and industry. NS-EN ISO 14001:2015 17.01.2020 17.01.2023 34
175 Constructa Entreprenør As 990702411 41.200 Engasjert i eiendomsutvikling, prosjektadministrasjon samt
entreprenørvirksomhet innenfor alle typer byggeprosjekter i offentlig
og privat sektor. Utfører egne arbeider innenfor grunn-, betong-, mur-,
flis-, tømmer- og innredningsarbeider.
NS-EN ISO 14001:2015 17.01.2020 17.01.2023 28
176 Grunn-Service AS 936131425 43.120 Entreprenørtjenester innen grunnarbeider for samferdsel og teknisk infrastruktur, i tillegg opparbeidelse av boligtomter og næringsareal. Videre tjenester innen anleggsgartner faget, boring, sprenging, masseforflytning og sikring av fjell- og bergverk.
NS-EN ISO 14001:2015 23.01.2020 23.01.2023 28
177 Tore Løkke AS 833533282
43.120 Bygg- og anleggsprosjekter, rivning og miljøsanering samt produksjon av tilslag. NS-EN ISO 14001:2015 17.02.2020 17.02.2023 28
178 Peak Group AS 917824495 70.100 Operator of dry cargo, self-discharging and multipurpose  vessels for carrying generals, project cargoes, and all major bulk commodities including IMO-classified cargoes, as well as providing required marine engineering services. NS-EN ISO 14001:2015 21.02.2020 21.02.2023 35
179 Drange Maskin AS 977056306 43.120 Grunn- og betongentreprenør med spesialfelt innen:
Vei- og grunnarbeider, kommunalteknikk og annen infrastruktur, geomatikk. Anleggsgartnerarbeid og betongarbeid, med tilhørende prosjektledelse og anleggsledelse.
Administrative og driftsrelaterte tjenest
NS-EN ISO 14001:2015 24.02.2020 24.02.2023 28
180 Miljøservice Vest AS 950827165
38.120 Innsamling, mottak og behandling av farlig avfall,
tankrengjøring og kontroll av oljeutskillere
NS-EN ISO 14001:2015 01.03.2020 01.03.2023 39
181 FourPhase AS 998191742 71.129 R&D, manufacturing, operation and maintenance of equipment, related to rental and sale of solids removal solutions for permanent production and well intervention applications. NS-EN ISO 14001:2015 01.03.2020 01.03.2023 34
182 Br. Thorkildsen AS 880399462 43.120 Entreprenørvirksomhet for anlegg, kraft
og samferdselsprosjekter. 
NS-EN ISO 14001:2015 05.03.2020 05.03.2023 28
187 renocean as 920886183 28.290 Production of subsea equipment
and
related services towards the subsea-industry
NS-EN ISO 14001:2015 10.06.2020 10.06.2023 18
188 Saga Offshore Partners AS 912977536 09.109 Prepared for drilling services and rig management operations, including related engineering and modification services.
NS-EN ISO 14001:2015 17.06.2020 17.06.2023 2