Sertifikat Nr. Kunde Org. nr NACE-bransje Omfang Standard Første gang gyldig til Kommentar IAF kode
1 Energos Equipment AS 985661030 25.110 Production and assembly of welded products, machined parts and hydraulic components. NS-EN ISO 9001:2015 18.01.1993 18.02.2023 17
10 Beerenberg Service AS 926146459 09.109 New building, modification and maintenance of the oil & gas industry
within the core disciplines of:
Access technique, Architectural, Decommissioning, Habitat, Inspection, Insulation and insulation products, Passive fire protection, Scaffolding, Subsea in
NS-EN ISO 9001:2015 25.07.1994 25.06.2021 Ny tekst 2
15 Comrod AS 934335724 26.300 Design, Development, Manufacturing and Marketing of: Marine Antennas Military Antennas and Mast Systems Composite Profiles Power Supplies NS-EN ISO 9001:2015 20.10.1994 26.10.2021 19
16 North Well Gefro AS 993025046 33.120 Marketing, manufacturing and maintenance of drilling, oil and gas components, subsea equipment and general mechanical equipment. NS-EN ISO 9001:2015 25.10.1994 12.02.2021 18
18 Industriverktøy AS 991154612 68.209 - Design and Manufacturing of tools for plastic moulding. - Precision machining of custom components. NS-EN ISO 9001:2015 19.12.1994 25.10.2021 32
33 HALLINGPLAST AS 919522461 22.210 Development and Construction, Production and Sales of Polyethylene and Polypropylene Pipesystems. NS-EN ISO 9001:2015 30.05.1995 05.06.2022 14
41 RAMEX AS & RAMEX SOLUTIONS AS 917279314 71.129 Supply of Speciality oilfield chemicals for drilling and completions, production and hydrotesting as well as Swellable elastomer seals for lower completion applications, including related consultancy services. NS-EN ISO 9001:2015 18.10.1995 18.10.2022 34
57 WEPCO AS 981659570 33.110 Design,development,manufact uring,marketing and maintenance of drilling and oil- and gas-well components NS-EN ISO 9001:2015 19.03.1996 30.05.2023 17
64 Wenaas Workwear AS 976502132 46.421 Design of Workwear
Sales and Distribution of Workwear
and Personal Protective Equipment
NS-EN ISO 9001:2015 14.06.1996 17.06.2023 29
66 Foss Fabrikker AS 819244782 31.090 Utvikling, produksjon og salg av bad- og
kjøkkeninnredning samt tilhørende produkter
NS-EN ISO 9001:2015 19.06.1996 20.12.2020 sertifikat forlengelse 23
70 Swire Oilfield Services AS 935793211 52.223 Utleie, salg, reparasjon og vedlikehold av alle typer containere, baskets og kjemikalie-tanker som brukes i offshore industrien.
Lagring og håndtering av kjemikalier på vegne av kjemikalie leverandører.
NS-EN ISO 9001:2015 15.11.1993 08.11.2020 31
70 Swire Oilfield Services AS 935793211 52.223 Rental, sale, repairs and maintenance of all types of offshore containers,
baskets and chemicals tanks
Fabrication of equipment containers and pressurised modules
Fabrication of offshore work space solutions
Supplier of products and services detailing electrical trades and automation
Storage and handling of chemicals on behalf of suppliers of chemicals
NS-EN ISO 9001:2015 15.11.1993 08.11.2020 31
73 NORGESVINDUET SVENNINGDAL AS 952301179 16.232 Produksjon av vinduer, balkongdører og biinngangsdører i tre og i tre/aluminium. NS-EN ISO 9001:2015 12.12.1993 20.06.2021 6
74 NORGESVINDUET BJØRLO AS 910646168 16.232 Production of windows, balconydoors and backdoors in wood and in wood/aluminium. NS-EN ISO 9001:2015 13.12.1993 13.12.2020 6
99 Intermoor AS 970997954 09.1 Provision of rental and sale of mooring equipment, engineering and design of mooring systems,offshore supervision of mooring installations, inspection, certification and storage of certified mooring equipment and accessories for the following offshore app NS-EN ISO 9001:2015 30.07.2009 12.06.2021 tidligere IOS Intermooring AS 2
104 SLÅTTO MARKETING AS 910559001 46.390 Kjøp og salg av næringsmidler til storhusholdning NS-EN ISO 9001:2015 08.02.1998 11.07.2021 29
122 PDS Gruppen 980361330 71.129 Arkitekttjenester, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, samt utleie av personell NS-EN ISO 9001:2015 07.08.1995 15.06.2022 34
137 Isonor Industrier AS 921418817 09.109 Multi-trade services on new-builds and maintenance assignments within Scaffolding, Surface treatment, PFP, Insulation and Furnishing. Project management, Planning, Condition Assessments, Custom made Solutions, Inspections, Facades and Architect.
 Rentals,
NS-EN ISO 9001:2015 03.03.1996 25.06.2023 2
145 Offshore Industri Service Hydraulikk AS 974368512 46.694 Salg, konstruksjon, produksjon og service av hydraulikksystemer og
sammenstilling av mekaniske
produkter.
NS-EN ISO 9001:2015 13.03.1999 18.03.2021 29
149 NOHA NORWAY AS 945429070 28.290 Utvikling, produksjon, salg og service av brannslokkingsutstyr. NS-EN ISO 9001:2015 18.03.2000 18.03.2021 18
154 IV Moulding Leksvik AS 924435305 22.290 Design, manufacturing and sale of technical plastic products. NS-EN ISO 9001:2015 13.10.2000 25.10.2021 14
160 AS Spilka Industri 916155808 25.720 Design, Development and Manufacturing of window hardware, system solutions and accessories.
(Design, Utvikling og Produksjon av vindusbeslag, systemløsninger og tilbehør)
NS-EN ISO 9001:2015 11.02.1992 07.06.2022 17
161 Fabricom AS 955782186 30.113 Project management, engineering, procurement, fabrication, installation, commissioning, decommissioning, maintenance and operational support within oil and gas field development and modification work offshore and onshore. NS-EN ISO 9001:2015 & NS-EN ISO 3834-2:2005 16.12.1996 28.01.2021 20
164 MRC Globar Norway AS 996335429 33.120 Storage, equipment, project assistance and operational services, engi-neering, construction, materials control, sales, calibration, predictive main-tenance, workshop service, parts production, field service, Norsok material qualification, testing and diag NS-EN ISO 9001:2015 04.04.1997 04.04.2021 18
164 MRC Global Norway AS 996335429  33.120 The certificate is valid for the following activities:
Storage, equipment, project assistance and operational services, engi-neering, construction, materials control, sales, calibration, predictive mainte-nance, workshop service, parts production, fi
NS-EN ISO 9001:2015 04.04.1997 04.04.2021 18
183 I O S Tubular Management AS 971056606 24.200 Levering av maskinering, vedlikehold og reparasjon av foringsrør,
produksjonsrør, OCTG tilbehør og roterende utstyr for olje- og gassindustrien.
Arbeidet omfatter også innkjøp, oppbevaring og frakttjenester for OCTG- og
roterende utstyr, samt overflatebeh
NS-EN ISO 9001:2015 19.11.2002 11.11.2022 tidligere bedriftsnavn ITM AS 17
189 Unitech Offshore AS, Bergen 966528591 71.129 Technology development, system engineering,
production, integration, installation, service.
Unitech connectors, umbilicals, subsea controls
and ROV intervention systems.
NS-EN ISO 9001:2015 28.03.2003 19.03.2021 34
190 Lycro AS 919970707 22.210 Production of injection moulded Thermoplastics.  NS-EN ISO 9001:2015 23.05.2003 23.05.2021 14
192 RPT Production AS 980874656 25.110 Specialists in prefabrication of titanium and special alloys
Prefabrication of pipe constructions
Production of small and medium-sized constructions
Production of pressure vessels.
NS-EN ISO 9001:2015 18.07.2003 16.07.2021 17
192 RPT Production AS 980874656 25.110 Spesialist på prefabrikasjon av titan og edle metaller.
Prefabrikasjon av rørkonstruksjoner.
Produksjon av små og mellomstore konstruksjoner.
Produksjon av tanker.
NS-EN ISO 9001:2015 18.07.2003 16.07.2021 17
193 K. LUND Offshore 914040620 28.130 Sales, Rental, Engineering, Production, Testing
and Service of Compressor, Dryer Packages and Tools.
NS-EN ISO 9001:2015 27.08.2003 22.06.2021 18
198 LMG Marine AS 998645964 71.129 Consultancy services relating to the shipping and
offshore industries, including studies, engineering services,
surveyor services, construction supervision
and other management services
NS-EN ISO 9001:2015 24.11.2003 24.11.2021 tidligere Lund, Mohr & Giæver-Enger Mari 34
199 Kaefer Energy AS 91060819 09.109 Engineering and Project Management.
Insulation, scaffolding, surface treatment, interior outfitting services and HVAC services within on- and offshore construction and maintenance projects.
NS-EN ISO 9001:2015 05.01.2004 21.02.2022 2
200 Applus RTD Norway AS 943759472 71.200 Non-destructive material testing of metal pieces and
constructions using the following methods:
ultrasonic, radiography, magnetic particle, dye penetrant,
eddy current, positive material identification (PMI),
visuel inspection, hardness measurement.
Thir
NS-EN ISO 9001:2015 16.01.1996 15.09.2022 34
205 Mento AS 980376591 46.630 Sales Rental, Production, testing and Service of Hoses and Coupling valves, Filters, Pipe and Drilling Equipment.
Sales of Enviromental Friendly Products and Consumption Materials primarily for use within the Oil & Gas Industry
NS-EN ISO 9001:2015 04.04.1997 04.04.2022 29
210 Vestteknikk AS 987541849 46.694 Technical safety gear and service within
gasdetection respiratory protection
NS-EN ISO 9001:2015 10.10.2004 20.03.2021 29
212 Argus Syn AS 911798786 86.221 Synskorrigerende kirurgi og
behandling av øyesykdommer
NS-EN ISO 9001:2015 22.12.2004 20.03.2023 36
214 Hytech Personnel AS 986906800 78.200 Samarbeidspartner og leverandør av bemanningsløsninger
for industrien onshore og offshore.
Leverer arbeidsledere, teknikere, mekanikere,
riggere, hjelpearbeidere og logistikkmedarbeidere.
Våre tjenester er vikariater, prosjektansettelser og rekruttering.
NS-EN ISO 9001:2015 17.03.2002 09.03.2023 35
218 PARAT Halvorsen AS 986908277
25.300 Design, development, production and installation of:
Complete steam and heat systems. Pressure vessels.
Electrical control panels for the onshore,
offshore and shipping industries
NS-EN ISO 9001:2015 13.05.2005 22.05.2023 17
220 Kolos Group AS 997670531 71.129
28.130
Inspection, testing, certification and installation of lifting equipment and lifting
appliances, maintenance, repair and NDE. Sale, rental, production, commissioning and
maintenance of lifting equipment. Engineering services. Inspection of floating aquaculture,
locality survey, mooring analysis, issue of plant certificate. Vessel control.
Consultation, counseling advice related to lifting operations, marine services and mooring
systems. Certified for execution of training and services related to industrial safety.
NS-EN ISO 9001:2015 27.08.2003 27.08.2020 tidligere sertifisert som Kolos Inspection sert Nr.220 & Kolos Lifting sert nr. 449 34 & 18
220 Kolos Group AS 997670531 71.129
28.130
aktiviteterInspeksjon, testing, sertifisering og installasjon av løfteredskap og løfteinnretninger, samt vedlikehold, reparasjon og NDT. Salg, utleie, produksjon, idriftssettelse og ved-likehold av løfteutstyr. Ingeniørtjenester. Inspeksjon av flytende oppdrettsanlegg, lokali-tetsundersøkelse, fortøyningsanalyse samt utstedelse av anleggssertifikat. Fartøykontroll. Konsultasjon og rådgivning ved løfteoperasjoner, marine tjenester og forankrings-systemer. Sertifisert sikkerhetsopplæring og tjenester innen industriell sikkerhet. NS-EN ISO 9001:2015 27.08.2003 27.08.2020 tidligere sertifisert som Kolos Inspection sert Nr.220 & Kolos Lifting sert nr. 449 34 & 18
222 DeepWell AS 987552492 09.109 Supervision and operation of general well service,
Wireline, Tractor, Logging and Coiled tubing.
Sales and rental of well service equipment.
Consultancy services
NS-EN ISO 9001:2015 19.09.2005 11.09.2020 2
223 Glamox AS 912007782 27.400 Development, production, distribution, marketing and
sales of lighting solution, included EX certified products,
for professional use
NS-EN ISO 9001:2015 01.10.2005 01.10.2020 19
224 EL - tjeneste as 986568816 43.210 Utvikling, produksjon og salg av elektrotekniske produkter til e-verk, televerk og jernbane. NS-EN ISO 9001:2015 12.10.2005 27.09.2020 28
226 Malm Orstad as 837804272 28.229 Engineering, Manufacturing, Advanced Machining,
Re-manufacturing, Repair, Clad Welding,
Testing and Servicing of
Offshore/Onshore and Defence Equipment.
NS-EN ISO 9001:2015 05.12.2005 05.12.2020 18
227 Eureka Pumps AS 979479875 28.130 Design og utvikling av pumpesystemer, pumpeseleksjoner, vurdering av pumpeløsninger, studier på eksisterende prosesser for
optimalisering. Salg av nye pumper og erstatnings-pumper, service og oppgraderinger, reparasjon og vedlikehold, MC, precomm. & comm 
NS-EN ISO 9001:2015 27.12.2005 27.12.2020 18
228 NPT Testing AS 985203288 71.200 Pressure testing
Hot oil flushing
Oil filtration
Chemical cleaning/pickling
Bolt tensioning/torquing * Personnel/Equipment rental
Calibration of pressure/temperature recorders and pressure gauges
NS-EN ISO 9001:2015 30.12.2005 04.01.2021 34
234 Alustar AS 970968997 25.990 Design, training, development, production
and sales of aluminium scaffolding.
Logistics, building and dismantling
NS-EN ISO 9001:2015 07.04.2006 12.03.2021 17
235 Sverdrup Steel AS 862380592 46.720 Procurement, stockholding and cutting of stainless steels,
nickel alloys, titanium, alloy steels and carbon steels.
Management of sub-contract processes, including boring,
honing, turning, forging, heat treatment and material testing
NS-EN ISO 9001:2015 10.05.2006 10.05.2021 29
237 Independent Oil Tools AS 989675281 09.1 Rental of drill pipe & tubing with accessories.
Inspection, maintenance, service of own
and third party equipment
NS-EN ISO 9001:2015 27.08.1998 22.06.2021 2
238 UniformPartner AS 967843008 46.421 Design, produktutvikling, logistikktjenester,
produksjon, salg og markedsføring av
uniformer, profilantrekk og arbeidstøy
NS-EN ISO 9001:2015 06.07.2006 21.09.2021 29
244 Muritunet AS 961721652 86.107 NS-EN ISO 9001:2015 09.11.2006 09.11.2020 35
245 ROXEL Energy AS 979487606 28.229 Design, fremstilling, installasjon og vedlikehold
av strukturer, transport- og håndteringssystemer
for enhets- og bulkhåndtering . Elektrisk utstyr og sertifisering for bruk i eksplosjonsfarlig område
NS-EN ISO 9001:2015 27.11.2015 02.02.2021 nytt firmanavn Tidligere ( Roxel Aanestad AS 18
251 NORFLO as 985901465 46.694 Supply of valves and accessories for use on- and offshore,
in subsea and marine applications.
Supply of pressure containing units for use in
petrochemical and marine applications
NS-EN ISO 9001:2015 09.02.2007 01.02.2022 29
253 Stamas Group 983821030 & 990897409 &  982248043 25.620 & 46.630 & 25.110 Design, engineering, welding, construction, milling,
lathing and machining of new components for
the complete range of mechanical industries.
Maintenance and repair of oil & gas well components,
Sub sea equipment and topside mechanical parts
NS-EN ISO 9001:2015 12.03.2007 10.09.2021 17
256 SL Mekaniske AS 987054913 25.110 Stålentreprenør med hovedvirksomhet innen bygg og anlegg,
men også betydelig leverandør av alt innen stålkonstruksjoner
til on- og offshore industri.
Leverer alt innen prefab., sveis, stål-, fasadeplater-, og takplater
NS-EN ISO 9001:2015 & NS-EN ISO 3834-2:2005 29.06.2012 05.03.2022 17
263 OneCo Technologies AS 981315626 33.200 Produktutvikling, konstruksjon, tilvirkning, innkjøp, resertifisering, idriftsettelse, vedlikehold, og digitalisering av elektrotavler, elektro innstallasjoner, EX produksjon og automatiserte styringsystem. Installasjon, utbygging og  NS-EN ISO 9001:2015 17.04.2007 14.09.2021 18
267 Enwa Water Technology AS 981335961 46.740 Design, development, sales, production, operation, installation and after sales service of water treatment equipment for marine industry, offshore oil & gas industry, public and private sector, industry and buildings in general.  NS-EN ISO 9001:2015 10.07.2007 18.06.2023 2
268 Norwater AS 974788470 28.990 Development, design, production, installation/service and
sale of Reverse Osmosis desalination systems with related
filtration, UV and dosing accessories for total drinking and
technical water treatment on ship and offshore installation
NS-EN ISO 9001:2015 01.02.2013 11.09.2021 18
274 NOV COMPLETION TOOLS AS 990624526 71.129 Design, development, sales, rental and
maintenance of oilfield completion and
intervention tools.
NS-EN ISO 9001:2015 15.01.2008 16.12.2022 34
279 EUROSKILT AS 890729142 25.990 Development and construction, sales and production
of Traffic Signs and Traffic safety Material
NS-EN ISO 9001:2015 03.03.2008 03.03.2023 17
288 Rubberstyle AS 980243400 22.190 Design, manufacturing, production
and sale of technical rubber and rubber-mats
NS-EN ISO 9001:2015 23.09.2008 23.09.2020 14
294 Toolserv AS 991711775 09.109 Sales and Rental, Repair, Maintenance and Storage
of down-hole drilling tools and related equipment,
Make up and Break out services,
Testing and Logistics services
NS-EN ISO 9001:2015 16.02.2009 22.02.2021 2
295 Avarn Security AS 943184097 80.200 Offentlig godkjent sikkerhetsselskap med salg og leveranser av sikker-hetstjenester, serviceoppdrag og produkter herunder vektertjenester, alarm- og kameraovervåking, teknisk installasjon og service, samt rådgivning, kurs og konsulenttjenester innen sikke NS-EN ISO 9001:2015 25.03.2009 02.04.2023 tidligere NOKAS AS 35
296 Sub Sea Service AS 912039552 71.129 Engineering, procurement, construction/fabrication, installation (EPCI), onshore and offshore inspection, maintenance and modification of pressure vessels, equipment for drilling, field development and field operations. NS-EN ISO 9001:2015 & NS-EN ISO 3834-2:2005 24.04.2009 24.04.2021 34
298 Risa AS 980404129 42.110 & 43.120 Bygg og anleggsprosjekter samt veivedlikehold og produksjon ac tilslag NS-EN ISO 9001:2015 12.05.2009 28.05.2021 28
299 Apply Capnor AS 980364801 71.129 Onshore and offshore 3D laserscanning, dimensional control, prefab control, surveying, registration and processing, data management, WEB portal hosting, as-built intelligent 3D CAD models, clash
control, high resolution panorama photos, engineeringsupport
NS-EN ISO 9001:2015 27.05.2009 21.06.2021 34
302 Intermoor AS 970997954 09.1 Provision of rental and sale of mooring equipment, engineering and design of mooring systems,offshore supervision of mooring installations, inspection, certification and storage of certified mooring equipment and accessories for the following offshore app NS-EN ISO 9001:2015 30.07.2009 12.06.2021 tidligere IOS Intermooring AS 2
306 Evjeklinikken AS 987552433 86.107 Spesialistsenter for sykelig overvekt, livsstilsbehandling,
forebyggende helsearbeid og arbeidsrettet rehabilitering
NS-EN ISO 9001:2015 30.10.2009 17.08.2021 35
308 ELCOR AS 957382800 27.120 Design and manufacture all types of electro panels,
Ex panels and module-based systems
according to custom requirements
NS-EN ISO 9001:2015 27.11.2009 02.01.2021 19
310 ProAnalysis AS 976773667 26.510 Development, Production, Sale and Service of
Instrumentation for Oil in Water Monitoring
and Produced Water Management
NS-EN ISO 9001:2015 23.12.2009 09.01.2022 19
311 Rush Maskinering AS 976702492 25.620 Machining, turning, drilling, threading and milling
in a wide range of materials after customers specifications
using high precision CNC Machines.
Maintenance, repair and re-machining of subsea equipment
and other mechanical parts.
NS-EN ISO 9001:2015 18.01.2010 15.09.2021 17
313 Weatherford Norge AS 955516850 09.101 Engineering, sales and installation of Well Intervention, Multilateral Solutions,
Completion and Production Systems, Liner Systems, Cementing Products, Drilling Tools and Fishing Equipment Installation of OCTG/Tubulars including Onshore Support and Servic
NS-EN ISO 9001:2015 19.11.1991 20.05.2022 2
318 Bilfinger Industrier Norge AS 932066351 33.120 Contracting of surface treatment, passive fire protection, thermal spraying erection of scaffolding, access techniques, insulation, technical cleaning and architectural outfitting, including modifications, thermal and fire insulation and metal sheeting fo NS-EN ISO 9001:2015 09.09.1996 25.03.2023 18
319 NorMec AS 954188906  28.930 Manufacturing and sale of rubber film
for rubber and silicone profile joining
NS-EN ISO 9001:2015 09.02.2010 01.02.2022 18
320 PTM Industrier AS 992880295 25.620 Engineering, Construction and Machining of products
for onshore industry and oil and gas industry
using high precision CNC Machines.
NS-EN ISO 9001:2015 02.11.2010 29.11.2022 17
321 Mento Service AS 977208807 33.120 Mechanical workshope
Fabrication, Welding, Machining, Service, Maintenance Testing, Filtration, Rentals, Engineering.
NS-EN ISO 9001:2015 17.11.2010 24.11.2022 18
323 AktiMed Norge AS 982972906 86.904 Tjenester innen bedriftshelse og livsstil NS-EN ISO 9001:2015 10.12.2010 11.11.2022 35
324 Medi 3 AS 941455077 86.211
86.221
86.904
Helsetjenester inkludert hospital, røtgenavdelinger, klinikk, bedriftshelsetjeneste og ShipMed. NS-EN ISO 9001:2015 10.12.2010 11.09.2020 35
332 Seal Weld Pro AS 980684652 46.630 Salg og lagring av sveiseprodukter og industrirekvisita. Salg, produksjon og lagring av pakninger og tetninger NS-EN ISO 9001:2015 18.03.2011 18.03.2023 29
333 CRE8 Systems AS 895784842 28.120 CRE8 design, produce and maintain Electro/Hydraulic systems
and Chemical Injection systems to the Oil and Gas industry
NS-EN ISO 9001:2015 19.03.2011 02.03.2023 18
335 Promech Engineering AS 948090651 71.129 Specialized engineering and consultancy services covering
piping and other pressure containing equipment and
associated mechanical systems. Piping flexibility- and
pipe stress analysis. Finite element analysis.
3rd party verifications
NS-EN ISO 9001:2015 09.05.2011 09.05.2023 34
338 Stamina Norge AS 884039312 86.904 Bedriftshelsetjeneste og Organisasjonsutvikling innen Norge.
Privat sykehusdrift innen ortopedisk og generell kirurgi,
Spesialisthelsetjeneste og Rehabilitering
NS-EN ISO 9001:2015 21.06.2011 20.08.2021 Utgår ny kontrakta 2020 38
339 Aase Prosjekt AS 990238316 71.121 Prosjekt og byggeledelse samt rådgiving innen bygg og anlegg NS-EN ISO 9001:2015 24.06.2011 15.01.2022 34
345 Tratec Norcon AS 930798290 26.510 Project management, procurement, engineering, production,
programming, installation, commissioning and service of automated control systems and electro installations for offshore, marine,
industry, energy, water & waste and transportation. Production and 
NS-EN ISO 9001:2015 26.08.2011 26.08.2020 19
345 Tratec Norcon AS 930798290 26.510 Prosjektstyring, innkjøp, tegning, produksjon, programmering,
installasjon, idriftsettelse og service av automatiserte styresystemer og elektroinstallasjoner til offshore, marine, industri, energi, vann & avløp og samferdsel. Produksjon og sammenstilling 
NS-EN ISO 9001:2015 26.08.2011 26.08.2020 19
346 Øglænd System AS 985748128 25.990 Design, production and marketing of multidiscipline support
systems for electro-, HVAC- and piping installations.
NS-EN ISO 9001:2015 06.08.1996 23.05.2023 17
347 Gexsys AS 990446342 46.520 Engineering, manufacturing, maintenance and
certification of electrical and mechanical control systems
for industrial and hazardous areas
NS-EN ISO 9001:2015 19.09.2011 01.09.2020 29
348 Well Innovation Holding AS 987878037 71.129 Specialist in development, qualification and provision,
of mechanical, electronic and hydraulic technology for
downhole wellbore applications
NS-EN ISO 9001:2015 12.10.2011 26.10.2020 34
349 SIFAB AS 886803222 70.220 Salg og leveranse av komponenter, maskinerte deler og
sammensatte pakker / skids. Prosjektledelse,
dokumentasjon, montering av rør og stålkonstruksjoner.
Offshore og landbasert industri
NS-EN ISO 9001:2015 17.10.2011 17.10.2020 35
353 Allinvent AS 995383233 71.129 Design, Development and Engineering of:
special tooling and equipment for the offshore and subsea industry
robot automation/special engineered machines for onshore industry
NS-EN ISO 9001:2015 22.12.2011 19.11.2021 34
355 CNC PRODUKTER AS 951722812 25 CNC manufacturing of new products to the oil, gas and
mechanical industries in a wide range of materials after
customers specifications using high precision CNC machines
NS-EN ISO 9001:2015 10.04.2012 01.06.2021 17
357 kNm Hydraulikk AS 992391790 09.1 Totalleverandør av bolteforspenningsverktøy
til On- og Offshoreindustrien.
Salg, utleie, konstruksjon og utvikling,
kalibrering i henhold til DIN EN ISO 6785 og
ISO/IEC 17025, support og opplæring av personell
NS-EN ISO 9001:2015 09.08.2012 27.08.2021 2
358 Konstali Helsenor AS 991801197 78.200 Bemanning - pleie og omsorg NS-EN ISO 9001:2015 27.08.2012 27.08.2021 35
359 Arcitic Heating AS 959079153 27.120 Produksjon og utvikling innen
elektronikk og elektromekanikk
Design - software - layout - hardware
NS-EN ISO 9001:2015 07.09.2012 27.11.2021 19
359 Arcitic Heating AS 959079153 27.120 Manufacturing and development
of electronics and electomechanics
Design - software - layout - hardware
NS-EN ISO 9001:2015 07.09.2012 27.11.2021 19
361 WELLCEM AS 884636582 46.630 Supply of plugging and sealing material to the oil and gas industry:
Provide design and delivery of material used in various applications for solving well integrity challenges, loss circulation, casing leaks, zonal isolation, plug & abandonment and EOR.
NS-EN ISO 9001:2015 14.09.2012 14.09.2021 29
362 Røde Kors Haugland Rehabiliter 937184077 86.107 Tverrfagleg rehabilitering i spesialisthelsetenesta,
basert på kunnskap og dokumentasjon
NS-EN ISO 9001:2015 01.10.2012 26.07.2021 35
363 Reins Maskinering AS 981477472 25.620 Machining and assembly of components in alloy materials
for petroleum-, ships-, hydropower and process industry
NS-EN ISO 9001:2015 07.12.2012 21.12.2021 17
363 Reins Maskinering AS 981477472 25.620 Maskinering og montering av komponenter i høylegerte materialer
for petroleums-, skips-, vannkraft- og smelteverksindustrien
NS-EN ISO 9001:2015 07.12.2012 21.12.2021 17
365 Densiq AS 997495365 22.190 Design, produksjon og salg av pakninger,
tetninger og tilhørende komponenter
til offshore og landbasert industri.
NS-EN ISO 9001:2015 21.12.2012 24.02.2021 14
365 Densiq AS 997495365 22.190 Design, manufacture and sale of gaskets,
seals and related components
for offshore and land-based industries.
NS-EN ISO 9001:2015 21.12.2012 24.02.2021 14
366 HEBRA AS 961966248 46.720 Marketing and sales of seamless and welded carbon
steel pipes and tubes, flanges, elbows and fittings
to the oil industry in Norway and Denmark
NS-EN ISO 9001:2015 07.01.2013 14.08.2021 29
369 Ardyne AS 987364467 71.129 Design and development ( UK & Norway).
Sales, rental, operation and maintenance of
downhole tools and accessories.
NS-EN ISO 9001:2015 21.02.2014 10.03.2023 34
370 SAR 944178228 38.320 Collecting, receiving, sorting and shipment of hazardous and industrial waste
Tank Cleaning
ADR-transportation of dangerous goods
Environmental and waste consulting services
Treatment of waste water and other liquid hazardous waste
Treatment a
NS-EN ISO 9001:2015 28.02.2013 19.03.2021 24
374 Brødrene Haukås Mek.Verksted A 950415029 26.620 CNC Machining.
Multi operation lathes - Machin center - drilling.
Testing bench for lifting equipment’s.
Production an recertification of lifting equipment’s. Production for onshore, offshore, gas and Aluminium industry.
NS-EN ISO 9001:2015 22.04.2013 15.09.2022 19
377 PTH Services AS 955748387 25.610 Overflatebehandling av forskjellige typer konstruksjoner
for offshore og landbasert industri.
- Sandblåsing
- Maling
- Reparasjoner
NS-EN ISO 9001:2015 03.05.2013 03.05.2022 17
378 Mecan AS 992113928 25.620 Fabrication of structure and piping,
manufacturing, assembly, testing and repair
for the on-/offshore industry.
Services: Engineering, project management, welding,
machining and mechanical maintenance.
NS-EN ISO 9001:2015 13.05.2013 11.09.2021 17
379 Inrigo AS 892159912 28.130 Engineering, development, construction, procurement, fabrication, assembly and testing of our own products or specified by our customers for oil and gas as well as onshore process industry.  NS-EN ISO 9001:2015 & NS-EN ISO 3834-2:2005 24.05.2013 20.09.2022 18
380 Malthus Uniteam AS 985729220 41.200 Prosjektering og oppføring av modulbaserte bygg.
Produksjon og salg av byggeutstyr.
NS-EN ISO 9001:2015 27.05.2013 05.09.2021 28
380 Malthus Uniteam AS 985729220 41.200 Development, projecting, marketing and production of module based buildings, modules and custom built container solutions.
Production and sales of building equipment.
NS-EN ISO 9001:2015 27.05.2013 05.09.2021 28
381 Aratron Hydraulik AS 879142512 46 Development, sales and service
of hydraulic and electronic
components and systems
NS-EN ISO 9001:2015 06.06.2013 05.06.2022 29
382 WellPartner AS 992850876 71.129 WellPartner AS is an oilservice company that delivers technical
expertise and high quality equipment and services within subsea
drilling, completion and intervention operations.
NS-EN ISO 9001:2015 26.06.2013 12.06.2022 34
383 JBM Products AS 991002642 25.620 Utvikling og konstruksjon av stål og tynnplateprodukter.
Leieproduksjon av stålplateprodukter.
Mekanisk montering.
Sveising i rustfritt og aluminium i henhold til NS-EN ISO 15614-1 & NORSOK.
NS-EN ISO 9001:2015 02.07.2013 28.06.2022 17
388 Westcon Yards AS 940748585 78.200 Repair, maintenance, conversion and classification of ships, floating drilling rigs and other offshore installations. Fabrication and maintenance of onshore, offshore and subsea modules.Newbuilding of ships. NS-EN ISO 9001:2015 23.09.2013 12.06.2021 34
391 Norsk Contracting Partner AS 974527782 25.610 Rådgivning, utførelse, inspeksjon og dokumentasjon av alle
typer overflatebehandling samt påføring av alle typer
korrosjonshindrende malings- og preserveringsprodukter innen
maritim, industriell og offshore relatert virksomhet.
NS-EN ISO 9001:2015 28.10.2013 28.10.2022 17
392 Henriksen Oljetransport AS 921415702 38.120 Offentlig godkjent bed1ift innen transport, mottak, sortering og mellomlagring av farlig avfall.
Godkjent refusjonsanlegg for spillolje
ADR transport av farlig gods
Tømming av oljeutskillere
Tankrengjøring og tilstandskontroll av tanker
Opprydning av olje
NS-EN ISO 9001:2015 14.11.2013 03.01.2023 39
393 Forusakutten Kolibri AS 991811869 86.221 Offentlig godkjent privat sykehus med kirurgisk avdeling, spesialister, allemnnlegetjeneste
og psykolog.
Godkjent Bedriftshelsetjeneste med Livsstil.
Folgende spesialiteter inngar: Gynekologi, Plastisk kirurgi, Generell kirurgi,
Ortopedi, Gastroenterologi
NS-EN ISO 9001:2015 09.12.2013 19.03.2021 tidligere Kolibri Medical Group AS 35
394 Presserv Group 946921402 46.750 Salg og lagring av produkter & tjenester innen
preserve ring/korrosjonsbeskyttelse.
I tillegg salg og lagring av produkter til
for- o·g overflatebehandling
NS-EN ISO 9001:2015 20.12.2013 07.05.2021 29
394 Presserv Group 946921402 46.750 Sale and storage of products and services within
preservation and corrosion protection.
In addition, sales and storage of products
for surface prepar ation and surface treatment
NS-EN ISO 9001:2015 20.12.2013 07.05.2021 29
395 NeoDrill AS 981920376 09.109 DESIGN AND DEVELOPMENT, EQUIPMENT SUPPLY
AND SERVlCES FOR CONDUCTOR ANCHOR NODE
(CAN) USED FOR SUBSEA WELL CONSTRUCTION
IN THE PETROLEUM INDUSTRY 
NS-EN ISO 9001:2015 15.01.2014 15.01.2023 2
397 Polarny Maritime D&E AS 939563116 71.129 Design, Konstruksjon og Prosjektering av
skip og marine offshore konstruksjoner.
Prosjektledelse og Kvalitetsstyring
NS-EN ISO 9001:2015 10.02.2014 10.02.2022 34
398 Brevik Engineering AS 911811251 71.129 Marine and offshore design, engineering,
consultancy and verification services
NS-EN ISO 9001:2015 28.02.2014 16.05.2021 34
401 Klepp Mek AS 967884286 28.229 Manufacturer of equipment to construction and
Mining Industry. Main Products:
Buckets, Quick Couplers Cutting, machining and welding as
3rd part service and sub-supply for customers in the Energy industry.
NS-EN ISO 9001:2015 28.04.2014 19.09.2020 18
405 Frank’s International AS 972421480 09.109 Supply of tubular products and
services for the offshore
oil and gas industries
NS-EN ISO 9001:2015 27.05.2014 22.05.2023 2
411 Solid Offshore Technology AS 990637849 74.909 Services to ensure technical integrity.
Integrity management/NDT/corrosion management on
drilling equipment, hull and structure,
derricks and lifting equipment.
Personell with technical skills combined with rope access.
NS-EN ISO 9001:2015 17.06.2014 14.07.2020 utgår 34
413 Nordic Crane Vest AS 923079718 43.990 Utleie av mobilkraner og transportutstyr for oppdrag
innen løft, tungløft, transport og tungtransport samt
engineering av løfte- og transportoppdrag og utvikling
av spesialutstyr for løft og transport
NS-EN ISO 9001:2015 04.07.2014 14.09.2020 28
415 ER Trading AS 980961729 25.110 ER Trading AS er importør og leverandør av følgende produkter:
Smøreolje
Skjæresand til vannskjæring
Industrimaling
Kjemipr
odukter
Sandblåsesand
Brønnvesker
NS-EN ISO 9001:2015 17.09.2014 23.08.2020 29
416 West Industri Service AS 980034852 25.110 - Fabrikasjon, montasje 0:g sveising av r0rsystemer
- Fabrikasjon, montasje og sveising av stalkonstruksjoner
- Mekanisk montasje og vedlikehold
NS-EN ISO 9001:2015 17.09.2014 23.11.2020 17
420 Canrig Drilling Technology (Norway) AS 991165371 71.129 Design, development, production
and qualification of advanced
downhole drilling tools
NS-EN ISO 9001:2015 12.11.2014 02.11.2020 tidligere 2TD Drilling AS 34
422 Erik Hoel AS 917887640 22.290 * Production of injection molded parts in thermoplastic.
* Plastics technical adwise, product development and design.
* Manufacturing of molds for injection molding.
NS-EN ISO 9001:2015 09.12.2014 09.12.2020 14
422 Erik Hoel AS 917887640 22.290 * Produksjon av sprøytestøpte deler i termoplast.
* Plastteknisk rådgiving, produktutvikling og konstruksjon.
* Fremstilling av støpeformer for sprøytestøping.
NS-EN ISO 9001:2015 09.12.2014 09.12.2020 14
423 Reach Subsea AS 993252263 09.109 Offshore vessel based provider of IMR, ROV, Survey,
Construction Support and Decommissioning Services for the oil and gas industry.
Project Management and Engineering Services
NS-EN ISO 9001:2015 18.12.2014 09.12.2020 2
425 Håland Instrumentering AS 985370761 46.630 Marketing, supply, service and training related to:
Fire and gas field equipment.
Instruments for level, flow, temperature and pressure measurement.
Topside and subsea valves
NS-EN ISO 9001:2015 18.02.2015 19.03.2021 29
426 Nordic Steel Construction AS 819900892 43.990 Produksjon og salg av produkter innen mekanisk industri,
tjenesteyting mot industriell virksomhet og offentlig sektor,
samt deltakelse i andre foretak med annen
eller lignende virksomhet
NS-EN ISO 9001:2015 19.02.2015 20.03.2021 tidlegere Nordic Steel AS 28
427 Marine Installasjon AS 985974225 78.200 Fabrikasjon av tanker, rør og stålkonstruksjoner. Tjenesteyting onshore og offshore.
Leveranse av fagpersonell og
arbeidsledelse.
NS-EN ISO 9001:2015 18.03.2015 19.03.2021 35
427 Marine Installasjon AS 985974225 78.200 Fabrication of tanks, pipe and steel constructions.
Manpower support onshore and offshore.
Delivery of skilled labor and supervisors.
NS-EN ISO 9001:2015 18.03.2018 19.03.2021 35
429 MECHMAN  AS 994140868 71.129 Supplier of tailor made subsea buoyancy,
mechanical constructions and product development
NS-EN ISO 9001:2015 06.05.2015 30.05.2021 34
432 Cubility AS 988100242 74.909 urchasing, assembly, sales and services of products in the mud treatment and solids control area for all types of drilling fluids, including further development and Improvement of products based on operational experience.   NS-EN ISO 9001:2015 29.05.2015 29.05.2021 34
436 Mongstad Tavleteknikk AS 993006564 27.120 Sales, engineering services, production and testing of switchboards, distribution boards MCC’s, electrical/instrument control panels,
control panels and IT racks with additional site supervision
and/or assembly. CNC machining of copper, wiring and steelwo
NS-EN ISO 9001:2015 10.08.2015 17.09.2021 19
438 Haukås Vimek AS 912870987 30.116 Production and modification of products in steel,
stainless & aluminium to the oil & gas business and industry in general. Hire-out of mechanical personnel to the industry.
NS-EN ISO 9001:2015 28.08.2015 28.08.2021 20
440 LEWA AS 992441623 46.630 Component sales of pumps, compressors and spare parts,
valves, filter houses and filters.
Development and production of pumps-
and compressor systems, chemical injection systems.
Rental of pumps and pump systems.
Onshore/offshore training, service and mai
NS-EN ISO 9001:2015 29.11.2018 29.11.2021 29
443 Process Control AS 936914330 46.630 Engineering, Production, Sales and Service
of Analyser Systems, Sampling Systems
and Fiscal Metering Systems
NS-EN ISO 9001:2015 28.12.2015 09.01.2022 29
444 Tratec Agdermaskin AS 985147469 28.229 Development, design, construction, production, overhaul, service and parts related to drilling and bulk handling systems onshore/offshore. NS-EN ISO 9001:2015 23.09.2003 25.06.2021 18
445 Byberg AS 991358919 25.620 Design, produksjon og salg av hydrauliske sylindre
og utstyr for olje og gass, tradisjonell industri og landbruk.
Service og reparasjon av hydrauliske sylindre.
NS-EN ISO 9001:2015 15.01.2016 10.12.2021 17
446 Hydramech Solutions AS 913729064 78.200 Overhaul, installation, commissioning
and service of topside drilling
equipment and machines
NS-EN ISO 9001:2015 22.01.2016 22.01.2022 35
448 FERROZINK TRONDHEIM AS 991791965
25.110 Hot-dip Galvanizing and mechanical workshop, stairs and spiral staircase steps, gratings, wheelchair platforms, railings projecting, Installation, sales and marketing
NS-EN ISO 9001:2015 19.02.2016 03.05.2022 17
449 Presis Vegdrift AS 914888794 42.110 Drift og vedlikhold av veg og veganlegg NS-EN ISO 9001:2015 08.03.2016 12.06.2021 28
451 Namdal Rehabilitering IKS 986923845 86.107 Helse Rehabiliteringstjenester NS-EN ISO 9001:2015 04.04.2016 04.06.2021 35
455 Norewgian Seal AS 992763434 46.694 Producer, distributor and supplier of high quality performance sealing technologies. NS-EN ISO 9001:2015 02.05.2016 15.05.2022 29
457 INNOVAR SOLUTIONS AS 988470376 09.109 - Product Development, Engineering, Manufacturing, Rental and Sales of tools for Drilling- and Completion operations.
- Evaluation of existing methods and tools to recommend and develop improved solutions.
- EPC projects for tailor made equipment.
NS-EN ISO 9001:2015 23.06.2016 18.06.2022 2
458 Aalesund Protective Wear AS 934403576 14.120 Designer, utvikler, produserer, markedsfører og leverer regntøy, arbeidstøy, flyte- og redningsprodukter med høye krav til kvalitet, sikkerhet og levering, både nasjonalt og internasjonalt.  NS-EN ISO 9001:2015 05.07.2016 15.10.2022 4
459 Promet AS 936031110 25.620 Machining, production, engineering, design
and sales of Mechanical Components,
Hydraulic Fittings and Tubing
NS-EN ISO 9001:2015 04.07.2016 16.07.2022 17
466 FLOW Bredesen VVS AS 917921202 43.221 Prosjekterer, installerer, drifter og vedlikeholder VVS-teknisk infrastruktur til bedriftsmarkedskunder NS-EN ISO 9001:2015 26.09.2017 26.09.2020 28
467 Hydra Well Intervention AS 997479947 09.1 Design, development, manufacturing, Sales, Rental, Operation and Refurbishment of Oilfield Well Integrity Systems NS-EN ISO 9001:2015 27.09.2017 27.09.2020 34
469 SIFA AS 963918526 25.110 Fabrikasjon og produksjon av
tynnplateprodukter til industri
NS-EN ISO 9001:2015 22.11.2017 22.11.2020 17
470 OFFSHORE & TRAWL SUPPLY AS 958565356 13.940 Design, manufacturing and sales of ropes and rope solutions NS-EN ISO 9001:2015 08.12.2017 08.12.2020 4
470 OFFSHORE & TRAWL SUPPLY AS 958565356 13.940 Design, produksjon og salg av tau og tauløsninger  NS-EN ISO 9001:2015 12.12.2017 08.12.2020 4
471 Energos Contract AS 980073610 25.110 Supply of complete EPCI projects. Renewable energy, Process, Mechanical and Offshore. NS-EN ISO 9001:2015 15.12.2017 15.12.2020 tidlegere RSM Contract AS 17
472 Peak Group AS 917824495 70.100 Operator of dry cargo, self-discharging and multipurpose  vessels for carrying generals, project cargoes, and all major bulk commodities including IMO-classified cargoes, as well as providing required marine engineering services. NS-EN ISO 9001:2015 21.12.2017 21.12.2020 35
474 Flow Trøndelag VVS AS  817921892 43.221 Prosjektering, Installasjon, Drift og Vedlikehold av VVS-teknisk infrastruktur. NS-EN ISO 9001:2015 15.12.2017 15.12.2020 28
476 Flow Meisingset VVS AS 917921490 43.221 Prosjektering, Installasjon, Drift og Vedlikehold av VVS-teknisk infrastruktur. NS-EN ISO 9001:2015 27.12.2017 27.12.2020 28
477 1OFFSHORE AS 918391983 71.129 Planning and executing Marine Operation
Marine audits
Marine Verifications
Risk verification and analysis
Marine Warranty
Litigation and Arbitration services
NS-EN ISO 9001:2015 03.01.2018 03.01.2021 34
479 Rig Support Group AS 918836934 71.129 Rig Intake and Projects Activities, Local and International  NS-EN ISO 9001:2015 19.02.2018 19.02.2021 34
480 NORWEGIAN PIPING AS 887138362 46.630 Supply of Piping, Fittings, Flanges, Special Items and other related Products for Land Based Industry, Petrochemical, Shipbuilding and the Oil & Gas Market. NS-EN ISO 9001:2015 03.01.2018 27.04.2023 29
484 Ferdocean Shipping AS 920631266 52.292 FERDOCEAN build, lease, sell and arrange charters for high quality drilling rigs, ships / floating assets with full management services, all tailored to add customer value. NS-EN ISO 9001:2015 14.05.2018 14.05.2021 tidligere Ferdocean AS nå Ferdocean Shipping AS 31
486 Ragnar Svensen AS 932241536 43.221 Prosjektering, Installasjon, Drift og vedlikehold av VVS-tekniske infrastruktur NS-EN ISO 9001:2015 22.06.2018 22.06.2021 28
487 Norwegian Technology AS 912470474
71.129 Development - prepared for operation - of separation technology into commercialisation and operation for municipality and industry. NS-EN ISO 9001:2015 09.08.2018 09.08.2021 34
488 Level Group AS 998822068
43.210 • Skreddersydde elektro- og automasjonsløsninger, med tilhørende støttetjenester.
• Større mekaniske løsninger og vannbehandlingssystemer fra konsept - klar for utforming og utvikling - til ferdig installert løsning.
• Metallbearbeiding, maskinering og sa
NS-EN ISO 9001:2015 17.08.2018 17.08.2021 28
489 STANGELAND MASKIN AS 935861330
43.120 Anleggsgartnerarbeid, anleggstjenester, bergarbeid, internutleie, lakkhall, massetransport, pukkverk/masseuttak/produksjon av grus/pukk/betongtilslag, rivning/miljøsanering, stikning, tipper/deponi, trykkprøving vann-/overvannsledning, verksted,  NS-EN ISO 9001:2015 13.09.2018 13.09.2021 28
490 Kraftmontasje AS 974422573 42.220 Design, utvikling og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter i utførelse- og totalentreprise, som omfatter prosjektering, bygging, rehabilitering og vedlikehold av kraftlinjer, kabelanlegg, vindmøller, trafo- og nettstasjoner, samferdselsprosjekter in NS-EN ISO 9001:2015 14.09.2018 14.09.2021 28
492 Experwell AS 918011633 71.129 Design, development, sales and supplying of products & services for the oil & gas well applications including, but not limited to, lost circulation treatment, well cleaning, well intervention and P&A. NS-EN ISO 9001:2015 03.10.2018 03.10.2021 34
494 Tratec Halvorsen AS 920659179
71.129 Utvikling, konstruksjon og produksjon av trykk- og temperatursystemer, relatert til on- og offshore industrien. NS-EN ISO 9001:2015 25.10.2018 25.10.2021 34
495 Storesund Marine Service AS 914139147 33.150 Ship Repair: Dry dock services. Hull and machinery.
Industrial: Fabrication and mechanical services.
Contracting
NS-EN ISO 9001:2015 26.10.2018 26.10.2021 20
496 Synfaring AS 820918312 71.129 Third party inspection and certification of lifting gear and lifting devices.
NDT inspection, Vessel Inspection, Certification of marine cranes, A1,
Certification of aquaculture facilities and Certified Safety Training.
Engineering and consulting services
NS-EN ISO 9001:2015 09.11.2018 09.11.2021 34
497 Stavanger Mekaniske AS 990629846 25.620  Engineering, procurement, construction/fabrication and installation of piping, pressure vessels and structures. NS-EN ISO 9001:2015 20.11.2018 20.11.2021 17
498 Baneservice AS 988166006 42.120 Jernbaneteknikk: Prosjektering, Entreprenørtjenester og Maskintjenester NS-EN ISO 9001:2015 23.11.2018 27.03.2023 28
500 Tenotec A 984067089 46.694 Tilbyr produkter, service og tjenester innen teknisk åndedrettsvern (PAPR, SAR), friskluftsmasker og
andre personlige åndedrettsvern systemer.
NS-EN ISO 9001:2015 14.12.2018 14.12.2021 29
500 Tenotec A 984067089 46.694 Providing technical respiratory equipment (PAPR, SAR), air supplied respiratory systems and
other respiratory protection, products and services.  
NS-EN ISO 9001:2015 14.12.2018 14.12.2021 29
501 Gas Optics AS 913294483 26.510 Development, Production, Sale and Service of Instumentation for Gas Detection and Risk Management and Emergency preparedness NS-EN ISO 9001:2015 09.01.2019 09.01.2022 19
502 Bjelland AS 984560443 43.120 Anleggsarbeid, vei- og grunnarbeider, vannforsynings- og avløpsanlegg, landskapsutforming, rivning og miljøsanering, anleggsgartner og steinlegging, bergarbeid - boring og sprengning, massetransport, pukkverksdrift/produksjon av grus/pukk, tipper og depon NS-EN ISO 9001:2015 07.12.2018 07.12.2021 28
503 Perigon AS 986543015 46.630 Sales, Production and development of specialized downhole equipment to the oil gas industry  NS-EN ISO 9001:2015 22.03.2019 22.03.2022 29
504 Hammertech AS 994710060  72.190 Sales, production and delivery of proprietary advanced measuring instruments for use in the oil and gas industry. Ready for operation with regard to the "Research & Development" and the "Production" processes (not verified). NS-EN ISO 9001:2015 26.03.2019 26.03.2022 34
505 Redkon AS 818745702 71.129 • Sertifisering & kontroll av løfteinnretninger for hengende last
• Sertifisering & kontroll av løfteredskaper
• Salg / utleie & reparasjon av løfteutstyr
• Kontroll av fallsikringsutstyr
• NDT
NS-EN ISO 9001:2015 02.05.2019 02.05.2022 34
506 JB Well Solutions AS 996292398 28.990 Customized packages for topside applications, including solutions for safe and efficient handling of well intervention equipment. Designing and manufacturing of diesel and electrical driven topside equipment for use in hazardous areas, typical pump packag NS-EN ISO 9001:2015 28.05.2019 28.05.2022 18
507 Saga Offshore Partners AS 912977536 09.109 Prepared for drilling services and rig management operations, including related engineering and modification services. NS-EN ISO 9001:2015 26.08.2019 26.08.2022 2
508 TT Anlegg AS 916687435 43.990 Entreprenørvirksomhet for bygg, anlegg, kraft og samferdselsprosjekter samt produksjon av tilslag. NS-EN ISO 9001:2015 27.09.2019 27.09.2022 28
509 Icc Norway AS 912566064 25.610 Metal Surface Treatment and Protection NS-EN ISO 9001:2015 14.03.2019 14.03.2022 17
510 PM Norway AS 991868097 46.620 Salg og lagring av sveise- og rørrelaterte produkter, samt industrirekvisita og metaller.           NS-EN ISO 9001:2015 18.10.2019 18.10.2022 29
511 Antenor AS 985802572
62.010 Utvikling/salg av digitale løsninger samt konsulenttjenester innen virksomhetsstyring
kvalitet og risikostyring og HMS
NS-EN ISO 9001:2015 25.10.2019 25.10.2022 33
512 Innvik AS 961735327 13.200 Fully vertically integrated textile production with design, development, dyeing, yarn production, weaving and finishing of woven textiles.  NS-EN ISO 9001:2015 27.11.2019 27.11.2022 4
513 Ve Anlegg AS 919572485 42.110 Anleggsentreprenør med spesialfelt innen:
Vei- og grunnarbeider, kommunalteknikk og annen infrastruktur, anleggsgartnerarbeid og betongarbeid, samt prosjektledelse og tilhørende administrative og driftsrelaterte tjenester.
NS-EN ISO 9001:2015 13.12.2019 13.12.2022 28
514 NMI Mekaniske AS 986165797 25.110 CNC-Machining and Mechanical completion NS-EN ISO 9001:2015 11.12.2019 11.12.2022 17
515 Tromek Service AS 918093079 33.110 Nyanlegg, reparasjon og vedlikehold for infrastruktur for vann og avløp, vedlikeholdstjenester for industrien, offentlig instanser og maritim virksomhet. NS-EN ISO 9001:2015 02.12.2019 02.12.2022 17
516 Kjeldaas AS 877341062 43.120  Excavation, construction and levelling of private and public areas and roads. Groundworks for industrial and residential sites, infrastructure and related water and wastewater treatment sites. Winter maintenance on commercial properties. CIPP (Cured in pl NS-EN ISO 9001:2015 17.01.2020 17.01.2023 28
517 Constructa Entreprenør As 990702411 41.200 Engasjert i eiendomsutvikling, prosjektadministrasjon samt
entreprenørvirksomhet innenfor alle typer byggeprosjekter i offentlig
og privat sektor. Utfører egne arbeider innenfor grunn-, betong-, mur-,
flis-, tømmer- og innredningsarbeider.
NS-EN ISO 9001:2015 17.01.2020 17.01.2023 28
518 Grunn-Service AS 936131425 43.120 Entreprenørtjenester innen grunnarbeider for samferdsel og teknisk infrastruktur, i tillegg opparbeidelse av boligtomter og næringsareal. Videre tjenester innen anleggsgartner faget, boring, sprenging, masseforflytning og sikring av fjell- og bergverk. NS-EN ISO 9001:2015 23.01.2020 23.01.2023 28
519 Tore Løkke AS 833533282 43.120 Bygg- og anleggsprosjekter, rivning og miljøsanering samt produksjon av tilslag. NS-EN ISO 9001:2015 17.02.2020 17.02.2023 28
520 E Plug AS 992944862 71.129 Design, development, sales, rental and maintenance of oilfield completion and intervention Solutions. NS-EN ISO 9001:2015 24.02.2020 24.02.2023 34
521 Drange Maskin AS 977056306 43.120 Dette sertifikat er gyldig for følgende aktiviteter
Grunn- og betongentreprenør med spesialfelt innen:
Vei- og grunnarbeider, kommunalteknikk og annen infrastruktur, geomatikk. Anleggsgartnerarbeid og betongarbeid, med tilhørende prosjektledelse og anlegg
NS-EN ISO 9001:2015 24.02.2020 24.02.2023 28
522 Miljøservice Vest AS 950827165
38.120 Innsamling, mottak og behandling av farlig avfall,
tankrengjøring og kontroll av oljeutskillere
NS-EN ISO 9001:2015 01.03.2020 01.03.2023 39
523 FourPhase AS 998191742 71.129 R&D, manufacturing, operation and maintenance of equipment, related to rental and sale of solids removal solutions for permanent production and well intervention applications. NS-EN ISO 9001:2015 01.03.2020 01.03.2023 34
524 Br. Thorkildsen AS 880399462 43.120 Entreprenørvirksomhet for anlegg, kraft
og samferdselsprosjekter.  
NS-EN ISO 9001:2015 05.03.2020 05.03.2023 28
525 Magnum Offshore Products AS      987032588
46.630 Salg, utleie og produkt sertifisering av:
• Drilling og Produksjons Produkter.
• Rørledningsutstyr.
• On - og Offshore Service.
NS-EN ISO 9001:2015 10.03.2020 10.03.2023 29
529 Norse Offshore AS 82106012 78.200 NORSE OFFSHORE AS

Recruitment services,  Consultant services, Temporary Staffing Services and Resource Management Services for the Energy Sector.
NS-EN ISO 9001:2015 06.04.2020 06.04.2023 35
531 Renocean AS 920886183 28.290 Production of subsea equipment and related services towards the subsea-industry NS-EN ISO 9001:2015 10.06.2020 10.06.2023 18
532 Hufa Luefabrikk AS 912835324 14.190 Manufacturing and sales of uniform and civil headwear, and other uniform accessories NS-EN ISO 9001:2015 25.06.2020 25.06.2023 4
533 Marine Support AS 984191731 71.129 Project Management and Engineering of tanks, tank terminals and steel constructions. Consulting; Sales and Marketing; Procurement; Commissioning; Related services
NS-EN ISO 9001:2015 26.06.2020 26.06.2023 34
534 Fosby Anlegg AS 999324088 43.120 Entreprenørvirksomhet for anlegg, kraft og samferdselsprosjekter for privat og offentlig sektor NS-EN ISO 9001:2015 01.07.2020 01.07.2023 28